( *** )

Първият стих , от
човек произнесен , е
може би „Мамо!“ !!!

Категория: