( *** )

призоваване
към сближаване нека
чрез изпѝсване

на „ОБЍЧАМТЕ !“ слято
ЧЕ ДА СЛЕЕ сърцата

Категория: