( *** )

Стихът пò е стих
без чуждѝци . Важѝ за
всѝчки езѝци ...

Категория: