спòмени

спòмени нахлуват
бързо се преплитат
спòмени бушуват
шумолят и питат

спòмени играят
ловко се нагаждат
спòмени дълбаят
пеят и досаждат

в спòмени се спъват
спòмени прескачат
в спòмени се смеят
вътрешно ... и плачат

Категория: