сърц(евин)ата на четивата

сърце за всяко
четиво е - в твоето
да вижда свое

на всяко четиво
мечта е - твоето
сърце да вае

всяко четиво
мечтае - в тебе
свое да извае

Категория: