неотживèлици

умà си
опѝчай
отрàно

че нѝкъде
няма
постлàно

умà
опѝчай си
отрàно

че няма
нѝкъде
постлàно

опѝчай
умà си
отрàно

че нѝкъде
няма
постлàно

Категория: