( *** )

една страна се
разнебѝти и цветà
си запокѝти

.............................................................................

препубликация от

несъществуващия вече (засега) сайт

http://chovekat.com

Категория: