( *** )

любовта
към ближния все още
невръстна

Категория: