( *** ) - анонимен автор , превод от английски език

Без да тече вино -
каква ти наслада от прелестния
цвят на вишнята ?

Категория: