( *** )

И в начало на
изречение да са
„ад“ , „сатана“ и

„дявол“ , да са лишени
от главни първи букви ...

Категория: