сътвореното ( но може и без заглавие - нещо като „танка“ )

произведено
от светлоотразяващ
излъчването

на ближния - с цел - райско
всеощастливяване

Категория:

Comments

Претвореното
от светлоозаряващ
ощастливява...

По Angel Popov -

„Претвореното
от светлоозаряващ
ощастливява...“ :

претвореното
светлоотразявайки
ощастливява

Чудесно попадение, rhymefan! Три думи, казващи всичко! Съвършен български език! Божественото Сътворение, светлоотразено от човека, го прави щастлив...

Благодаря за пореден път , господин Попов !

боя се да не
поднасям все повече
недоносчета

мълчанието
Ви ми подсказва мисли
в тази посока

за което Ви
благодаря искрено
и с топли чувства

негодува от
мен и вътрешният в мен
полицай - съдник

Pages