( *** )

да се пише без
препинателни знаци
словопрославя

Категория:

Comments

Писането без
препинателни знаци
е като лава...

Pages