( *** )

Пò се обѝчат ,
с коѝто се нямат , не
сè ли засѝчат ...

Категория: