КИТЕН 2014

От морето слънцето изплува
и към небосвода се въздигна !
И побърза да ни развълнува ,
като дружелюбно ни намигна !

Сетне отвисоко вторачѝ се
в прелестите земни , пищни , китни
и с очи - по детски ненаситни ,
от съпреживяното опѝ се !

Слънцето с небето разделѝ се
и залезе някак тъжновàто ...
Мило слънце , утре пак родѝ се
и дарѝ ни нова глътка лято !!!

Категория:

Comments

Златно-сини, закачливи стихове! Красив подарък от слънчевото морско лято...

Благодаря , господин Попов !
Благодаря , Wendy !

Рѝмата пръкна
се от нетърпение
по теб , моренце !

Pages