ÀКРО - ОРФЍЗЪМ

Хил`яда èри надп`ява Орфèя
Рекѝ и морèта !
Извѝрат ѝзвори - рàжда ги Гèя ! -
Сълз`ят боговèте !
Такѝва пèсни
И днèс се долàвят ! -
Не мòжеш отмѝна !
Ала Орфèй да прощàва , че тò е глас`ът на ХРИСТЍНА !!!

Категория: