( *** )

пот`ъвник* хвана
се за сламка с образ на
любов - примамка

....................................................................................................................

Тъй като думата „уд...вник“ е твърде тъжна ,
същата би могла да бъде заменена с почти
сходната на нея дума „ пот`ъвник* “ и / или
„ пот`ъващ* “ ...

Категория: