НА ЕДИН ВЪОБРАЖАЕМ СВЕТЕЦ , РОЖБА НА ДЕМОКРАЦИЯТА

В този свят тревожен ,
на войнѝ подложен ,
трябва да живееш
и да оцелееш .

Но си глух и сляп ,
ням си и си хром -
нямаш нито хляб ,
ни вода , ни дом .

Имаш самота .
Нямаш сетива .
Но ще спреш смъртта
с чувства и слова -

в нас от теб внушени ,
в нас от теб вградени -
сляп , но в нас вторàчен
по вълшебен начин ...

.................................................................

ЍМАШ ! сетива ! -
Те духовност раждат !
Раждат синева
и ЛЮБОВ подклаждат !

Дай ни от духà си
и от ористà си ,
за да се сближѝм
и да устоѝм

в този свят коварен ,
от войнѝ изгарян ,
в който с неохота
гледат на живота !...

О , светецо мним ,
тъжен и любѝм ! -
Чуй ! Благословѝ ни
и обнадеждѝ ни !...

..........................................................

ЧУВАЙ
БЛАГОСЛАВЯЙ
И
ОБНАДЕЖДÀВАЙ

Категория:

Comments

Прекрасен стих! Като молитва! Дядо Добри от Брайлово е дори не въображаем, а жив светец. Скоро направи 100 години. Да е жив и здрав и да дава упование на всички родолюбиви българи!

По Angel Popov -
„Дядо Добри от Брайлово е дори не въображаем, а жив светец. Скоро направи 100 години. Да е жив и здрав и да дава упование на всички родолюбиви българи!“ :

опит за „танка“ -

Дядо Добри от
Брайлово е дори не
въображаем ,

а жив светец . Скоро сто
години направи . Да

е жив и здрав , и
да дава упование
на всички

родолюбиви
българи ! АМИН ! АМИН ! АМИН !

..........................................................................................................................................

Уважаеми господин Попов ,
Благодаря за оценката .
По - добре ще да е
ЖИВОТЪТ ДА Е ПРЕКРАСЕН , а не думи да описват несретата , ала нейсе ...
И въпреки това все се надяваме
ЖИВОТЪТ ДА БЪДЕ ПРЕКРАСЕН !

Още веднъж БЛАГОДАРЯ !

България е прекрасна, българите са прекрасни, остава само битието им да стане прекрасно. Това според мен е по-постижимо, отколкото битието да бъде охолно, а родната природа и хората да са, меко казано, нефелни, rhymefan.../Благодаря за неочакваното хайку и за езиковата корекция!/

Pages