ЛЮБÒВООБИЧТÀ* :

„Към
РÀЯ
ДЕРЗÀЯ !!!“

----------------------------------------

опит* за ропалически текст в стил „НÀВА“

=============================

опит** за вмъкване на заглавието и
текста в рамка на „хайку“ :

И изповяда
ЛЮБÒВООБИЧТÀ : „Към
РÀЯ ДЕРЗÀЯ !!!“

Категория: