БЪЛГАРИЯ

Моята Родѝна е България !
Нея аз обѝчам най-най-най !
Храбри люде някога създали Я ,
за да БЪДЕ Тя чрез нас безкрай !

Ти , Родѝно моя , си съкровище
от най-пѝщна щедрост на духà !
Твоята Любов вселеннотòплеща
ме крепѝ и ми поѝ дъхà

с хубостите Твои благоденствени ,
с песни и шевѝци , Теб красящи !
Ти си всемъжествена , всеженствена ,
свята , мъдростна , животрептяща !...

Ти едѝнствена си ми , Родѝнчице !
Нѝчком падам в Твоите темèли
и Ти ѝскам мѝлост , о , Светлѝнчице ! -
Ориста Ти с Тебе да разделям ...

.............................................................................

РÀЮ РÒДЕН
мой
аз
ТЕБ

не превъзнасям

а слугѝня
ТВОЯ
съм

и
ТВОЙ
слуга
съм

Категория: