( *** )

най-силно да се
пожелае е може
би чрез молитва

Категория: