( *** )

Не дàва прàх да
пàдне върхỳ Ви , бѝл тò
и от Везỳвий !...

Категория: