( *** )

тъгува книга
електронна по ръка
човешки топла

Категория: