( *** )

щастието не омръзва

.............................................................

акро-разновидност :

Не
Омръзва
Щастието

Категория: