( *** )

дỳми се вèзат
и вàят (шевѝца на
ѝме) из`ящност

Категория: