когато ... , тогава ...

когато
длъжността
и личността

се разминават

тогава
користта
и алчността

се съюзяват

Категория: