( *** )

Децата най са
поèти !!! - От очѝте !
им стихът свèти !!!

Категория:

Comments

Прекрасно прозрение, rhymefan!
Всяко дете е
роден поет, защото
сам Бог е поет...

Благодаря за пореден път , господин Попов !
Ако не е този канон : 5-7-5 срѝчки , бѝ ми се ѝскало рѝтмиката да звучѝ по следния начин - опит за рѝма в рамката на хексаметър :

Най са ДЕЦАТА !
поети !!! - Стихът
от ОЧЍТЕ ИМ ! СВÈТИ !!!

Още веднъж благодаря .

Pages