превъзпѝтай се

Превъзпѝтай се
илѝ умѝтай се , ò ,
демокрàцийò !!!

Категория: