ОБЍЧАЙ

тàзи рѝма
мòли се
да б`ъде
чỳта

тàзи рѝма
è
от всèки дѝшащ
знàйна

тàзи рѝма
в`ярва
че не è
надỳта

тàзи рѝма
знàчи
б`ъдност
урожàйна

Категория: