МОРЕТО ПАК ...

морèто
пàк те приласкà

морèто
пàк те приобщѝ

и си те
хвàна под ръкà

и
щасти`я
дов`я
в
мечтѝ

Категория:

Comments

"Морето, небето, сърцето - три тайни, три бездни безкрайни!" - както казва дядо Вазов...Брависимо, rhymefan!

Pages