НА ХРИСТО БОТЕВ

„Жив е той , жив е !“
е стих ненадмѝнат - на
многая лета

Категория:

Comments

БОТЕВ по стѝх и
делà е на мнòгая
лèта едѝнствен

Pages