( *** )

ОБЍЧАЙ !... Това
преизпълва със святост
безкрай и всемѝр !...

ОБЍЧАЙ !... Това
превъзхожда по святост
безкрай и всемѝр !...

ОБЍЧАЙ !... Това
сътворява чрез святост
безкрай и всемѝр !...

Категория: