неспазвайки и спазвайки канона

презѝра да бъде
гумен гръбнак

примѝра да бъде
някому драг

презѝра да бъде
някому драг

усèти ли в него
гумен гръбнак

.........................................................

презѝра да бъде
от гума гръбнак

примѝра да бъде
на някого драг

презѝра да бъде
на някого драг

усèти ли в него
от гума гръбнак

Категория: