ѝскаш

ѝскаш да бъде
светът съвършен

ѝскаш да бъде
животът свещен

ѝскаш да бъде
човек подчинен

сàмо
на себе си
и
възвисèн

Категория: