акро-( *** )

Молѝтва за съвест изрѝгва от нечия гръд ...
Еднѝ усвояват , а други бездушно мълчат ...
Тътнежът навред разпростѝра се в миг ... и кънтѝ ,
А , значи , молѝтвата блъска по всички вратѝ ...
Фенери и фарове , слънце и вие , звездѝ ,
Отблъсквайте мрака , обзел на човека душата ...
Разстеляй се , ОБИЧ , повлѝчай , увлѝчай , водѝ
И всичко , което ще дойде , ще бъде отплата ...

-------------------------------------------------------------------

препечатка от несъществуващия вече
(а може би само временно несъществуващия) сайт
http://chovekat.com

Категория: