не пѝше

не пѝше стѝхове

римỳва чỳвства

провèсва дỳми като грòздове

...........................................................

а сòкът на лозàта
е
душàта

Категория:

Comments

Опияняващо питие от прекрасен поетичен грозд! Като древен тракийски надпис, rhymefan...

Благодаря господин Попов !
Според Петър Добрев „лоза“ на старобългарски език значи „необходима“ ,
респективно - „нещо необходимо“ .
Още веднъж
БЛАГОДАРЯ !!!

Pages