степенуванe

1.
мъдростта
е
простота

усвоѝш
ли
я

цъфтѝш

2.
мъдростта
е
бистрота

уловѝш
ли
я

искрѝш

ххх

1'.
мъдростта
е
простота

щом
я
усвоѝш

цъфтѝш

2'.
мъдростта
е
бистрота

щом
я
уловѝш

искрѝш

Категория: