детско сметало

Детско сметало ,
напомняш за времето ,
от игри спряло ! ...

---------------------------------------------

препечатка от вече несъществуващия
(с молба да бъде възстановен) сайт
http://chovekat.com

Категория: