( *** )

прàга на бèдност
засмỳква го бèздна със
скòрост светлѝнна

Категория: