мироглèдът или òпит за „тàнка в движèние и развѝтие“

от глèдна тòчка
на худòжественото
усво`яване

на светà мироглèдът
се яв`ява оснòва

.............................................................

от глèдна тòчка
на худòжественото
ускор`яване

на светà мироглèдът
представл`ява обнòва

Категория:

Comments

Благодаря , господѝн PeniashkiPlashkoff !

Глèдната тòчка -
на чỳвства и мѝсли , и
дèйствия лòст е !...

Глèдната тòчка
и чỳвства , и мѝсли , и
дèйствия двѝжи !...

Pages