откàкто àз , тѝ , тòй , т`я , тò , нѝе , вѝе , Вѝе , тè ...

Откàкто пѝша
и печàтя , мѝне се
не мѝне , пàтя ...

Откàкто пѝшеш
и печàтиш , мѝне се
те мѝне , пàтиш ...

Откàкто пѝше
и печàти , мѝне се
не мѝне , пàти ...

Откàкто пѝшем
и печàтим , мѝне се
не мѝне , пàтим ...

Откàкто пѝшете
и печàтите , мѝне се
не мѝне , пàтите ...

Откàкто пѝшат
и печàтят , мѝне се
не мѝне , пàтят ...

Категория:

Comments

Прав си, rhymefan! И то не в единствено, а в множествено число...
Печатането
на истината, води
до патенето...
/Предполагам затова бе често атакуван и накрая закрит предишния сайт CHOVEKAT/

Pages