[ ( àкро*** ) <=> НО КÀК Ѝ ОТЍВА ?!!! ]

П`ърва любòв е
И плàхосвенлѝва , но
Кàк ѝ отѝва ?!!!

Категория:

Comments

ЛЮБОВТÀ НЕ СÈ
помрачàва и дорѝ
мрàка ВДЕН`ЯВА

Любов човешка,
дори в бедняшка дрешка,
ти нямаш грешка...

òпит за редàкция :

П`ърва любòв е !... -
И плàхосвенлѝва !... - Но
Кàк ѝ отѝва ?!!!

Първата обич -
плахосвенлива и по
детски игрива...
/Великолепно хайку, rhymefan!/

По Angel Popov -

„Първата обич -
плахосвенлива и по
детски игрива...“ :

Първата обич -
по детски игрива и
плахосвенлива ...

.....................................................

Първа е обич !!! -
По детски игрива и
плахосвенлива !!!

Уважаеми
господин Попов ! Че Ви
познавам , радвам

се и за всички Ваши
ПИСМЕНÀ благодаря !!!

--------------------------------------------

По Angel Popov -

„Любов човешка,
дори в бедняшка дрешка,
ти нямаш грешка...“ :

Любòв човèшка ,
н`ямаш грèшка тѝ - дорѝ
в бедн`яшка дрèшка !!!

Pages