ỳтрето

на мàйката и
на бащàта ỳтрето
им са децàта

Категория:

Comments

Прекрасно човечно послание, rhymefan!
На майката и
на бащата утрото
са им децата...
Радвам се и аз на твоето и на другите автори присъствие в сайта! Никое човечно дело не се върши от един човек, както и не е предназначено за един. Малко сме, но и маята е малко...

Pages