( *** )

ХЪШ е поетът ! -
Душевно развѝнтен и
джобно безкѝнтен !!!

Категория: