( *** )

облагородèн
е - всèки жѝв езѝк - чрèз
римотворèне

облагородèн
е - всèки жѝв езѝк - чрèз
стихотворèне

Категория:

Comments

Точно попадение, rhymefan! Езикът сътворяват народите, а го облагородяват поетите...
Поетична е
даже ан'атемата
щом е човечна...

По Angel Popov -

„Поетична е
даже ан'атемата
щом е човечна...“ :

Поетѝчна è
анàтемата ! дàже ,
щòм човèчна è ...

.............................................

Щòм човèчна è ,
анàтемата ! дàже
поетѝчна è ...

Колко много варианти! И то само от една идея! А от хиляди? Затова е безкрайно творчеството...
Щом е човечна,
даже анатемата
е поетична...

Pages