( *** )

стиховезбàта
целѝ да извèза чрез
стѝх необ`ята

Категория:

Comments

стиховезбàта
копнèе ! да вèза чрез
стѝх необ`ята

Така е, rhymefan, но трудът е Сизифовски...
Вдъхновеният
вае словата както
скулптор скалата...

Сизѝфовият
труд благословèн е чрèз
стихотворèне

Pages