( *** )

ЍСКА Кубрàт - за
светлѝнни годѝни да
б`ъдем едѝнни

.........................................................

Де е Кубрат - за
светлинни години да
бъдем единни ?...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Кубрат ни сочи
как години светлинни
да сме единни...

Pages