( *** )

Днèс нарòдните
будѝтели : „ ... Все òще ... “ -
пѝтат - „ ... спѝте ли ? “ ...

Категория:

Comments

Чудесно, rhymefan!
"Дали днес спите
се вижда от борбите
зарад мечтите"...

Pages