ВИДЕЛИНÀ

Читàлището
в твòя
рòден
грàд

„ВИДЕЛИНÀ“

зовè
се

Читàлището
в твòя
грàд
чудàт

ХУБАВИНÀ

и днèс
е

Читàлището
в твòя
рòден
грàд

РАЗВИДЕЛ`ЯВА

Читàлището
в твòя
грàд
прèсв`ят

ДУШЕСПАС`ЯВА

.......................................................................

Читàлищата възрождèнски
чрез сетивà и ДУХ вселèнски
с ВИДЕЛИНÀ обнадеждàват
и ВЍДЕЛО ни завещàват !

Към сèбе си ни приласкàват
и блѝжни да сме - призовàват !!!

.......................................................................

Читàлищата
БОГОВДЪХНОВÈНИ

ВИДЕЛИНÀ
СА

Читàлищата
БОГООЗАРÈНИ

СВЕТЍ
МЕСТÀ
СА

Категория:

Comments

Отново в десятката, rhymefan! Българските читалища са един стълбовете, крепяли България в най-тежки времена. Може би затова някои се опитват да ги ликвидират днес. Тази самобитна българска проява на националния дух, традиции и култура може да бъде популяризирана чрез ООН в целия свят, за да помогне и на други народи в днешните трудни времена. Но първо нашенските управленци трябва да помогнат на българските читалища да не изчезнат и да продължат своята благородна вековна дейност...

Pages