( *** )

Властта , когато
се унаследява , се
и изродява ...

Категория:

Comments

Властта, която
откраднатото пази,
пред чужди лази...
Благодаря за щафетата, rhymefan!

По Angel Popov -

„Властта, която
откраднатото пази,
пред чужди лази...“ :

Властта , която
пази присвоеното ,
пред чужди лази ...

Pages