( *** )

Огърлица от
отнети щасти`я ли
носиш , Родино ?...

Категория:

Comments

/по rhmefan/
Огърлица от
нещастия ли носиш,
Родино мила?

По Angel Popov -

„Огърлица от
нещастия ли носиш,
Родино мила?“ :

Ог`ърлица ли
носиш от нещастия ,
Родино мила ?...

Pages